Monika Olejnik

Never be ashamed of having a crush on Monika Olejnik
Polish, Journalist
Votes Ranking Boost Ranking
Loading
Loading
Monika Olejnik ranks Loading, and ranks Loading among all celebrities on Loading.

Monika Olejnik is straight. Scroll down and check out her short and medium hairstyles.

2 Ways to Vote her Up!

1. Hit the "Tweet" button at the top ↑
2. Tell us "why you have a crush on her"
Refresh this page to see the "Crushers" increase after you "Like" or vote.

Why People Have A Crush On Monika Olejnik

new! Rate Monika Olejnik

Body: 

No votes yet

Face: 

No votes yet

Mind: 

No votes yet

Heart: 

No votes yet
Minimum 15 Words.
More votes will improve the ranking in Hottest Celebrities, and your comment will appear at the top. You'll be redirected to PayPal for the transaction.
3 star rating
Rated by 50+ girl-crushers
 • 3 star rating Monika Olejnik o milionowych wynagrodzeniach i odprawach: Dajmy spokój spó kom skarbu pa stwa --
 • 3 star rating Widz , e Ewa Kopacz przysz a do Moniki Olejnik, a nie Monika Olejnik do Ewy Kopacz --
 • 4 star rating PEK rozmawiala z Monika Olejnik,ale glownie z Polkami i Polakami:) --
 • 4 star rating Monika Olejnik: Wszyscy dziennikarze s za Pani Pani Premier. --
 • 3 star rating Nowa premier agodzi obyczaje. Monika Olejnik jest dzi niczym na rodkach usypiaj cych :-) --
 • 1 star rating Dzi go ciem Premier Ewy Kopacz b dzie Redaktor Monika Olejnik. eby nie by o w tpliwo ci, kto stawia kropk nad i. --
 • 3 star rating Dzi Monika Olejnik przygwo dzi Ew Kopacz swoimi przenikliwymi zaskakuj cymi pytaniami !... --
 • 4 star rating Czy Monika Olejnik zaprosi aby do programu Eichmana? --
 • 4 star rating Bieganie musi odm adza - patrz na ok adk z Monik Olejnik. Cud! --
 • 5 star rating W czy am radio, Monika Olejnik rozmawia z jakim facetem, nazwiska nie pad y ale to polityk. I nagle: "Co PANI my li?" i we si z zagub... --
 • 1 star rating Monika Olejnik, u nas w domu, jest ogl dana do chwili, kiedy kamera poka e jej buty, potem s ysz : zmie kana ! --
 • 3 star rating W najnowszym tygodniku "wSieci" mój tekst "Monika Olejnik na wojnie (informacyjnej)" Zalecam! --
 • 5 star rating "Nie mówmy dzisiaj o trumnach. Dajmy spokój dzisiaj z trumnami" Monika Olejnik przed chwil . No i po co skaka em po cz stotliwo ciach? --
 • 1 star rating Monika Olejnik ty stara wyruchana na wszystkie strony pizdo z SB b dziesz mi kurwo mowic jaki mam kolor z bów!!! --
 • 5 star rating W jakiej roli wyst puje w TVN24 Monika Olejnik. Za choler nie mog si zorientowa . Na pewno co z rozrywki.Ale co konkretnie, nie wiem?:-) --
 • 1 star rating Powakacyjny powrót Kropki nad i! Monika Olejnik z przytupem. wietna rozmowa z prof.A Rzepli skim. A umys si raduje :-D --
 • 3 star rating Monika Olejnik znowu nieprzygotowana do rozmowy. To nie internet zabija telewizj . --
 • 5 star rating Dzisiaj do "Kropki nad i" wraca z urlopu Monika Olejnik!Ciekawe co b dzie jej priorytetem?Czekam na to spotkanie z optymizmem i nadziej ! --
 • 1 star rating Nie no, ale Monika Olejnik jest jednak bezczelna...zaprasza go cia z fundacji Pro-Life i od samego pocz tku chce go o mieszy --
 • 4 star rating Yasss Monika Olejnik powiedzia a w DDTVN o werk it --
 • 4 star rating Monika Olejnik ma 63 lata ale wygl da jakby mia a 62. --
 • 2 star rating Macierewicz: My l , e nawet Monika Olejnik nie da rady wyt umaczy , jak fragmenty samolotu lecia y do ty u --
 • 1 star rating Monika Olejnik pytaj ca Agnieszk Holland w "Kropce nad i" o rozwód Jolie i Cruisa w filmie o Polsce. To si nie dzieje.... --
 • 4 star rating Monika Olejnik aka jedna z najlepszych polskich dziennikarek --
 • 1 star rating Monika Olejnik zosta a wyrzucona z Radia Zet bo Jarek Paszkowski dosta prikaz od Ziobry.Podobny los Marka Starybrata. --
 • 5 star rating Monika Olejnik jest s aba. Przera liwie s aba. --
 • 1 star rating KropkaNadI: Dzi w programie AdamBielan - wicemarsza ek Senatu, PolskaRazem, pisorgpl. Na 20.00 do tvn24 zaprasza Monika Olejnik. --
 • 1 star rating Monika Olejnik jest tragiczna. Z dnia na dzie wywiady w "Kropce nad i" s coraz mniej merytoryczne i chaotyczne. --
 • 5 star rating Co dzieje si z Pani Monik Olejnik? To nie szydera lecz troska. Dziennikarka z wieloletnim do wiadczeniem prowadzi program roztrz siona? --
 • 5 star rating a osne widowisko w dzisiejszej kropce nad i . To co zaprezentowa a Monika Olejnik w stosunku do s dziego Waldemara urka pora a ! --
 • 5 star rating Czy by Monika Olejnik zosta a agentem Ziobry? Chamski atak na s dziego urka bez dania mu szansy na obron jest w stylu "pana Zbyszka" --
 • 4 star rating Pose Grabiec ma wiecej makija u ni monika Olejnik --
 • 5 star rating Monika Olejnik na deskach. Bielan nokautuje --
 • 3 star rating Monika Olejnik dzi mnie zachwyca. W inne dni nie wiem, bo prawie nie ogl dam. --
 • 5 star rating Jak ju nawet Monika Olejnik w propozycji Schetyny wyczu a ciem to znaczy, e sprawa jest powa na i opozycja powinna zmieni strategi ;) --
 • 1 star rating Doradzi em pi knej pani Magdzie, eby zmieni a sobie imi lub nazwisko. Bo nie mo e mie inicja ów jak Monika Olejnik. --
 • 3 star rating YDOWSKI T.V.N. Z MONIK OLEJNIK NA CZELE,TO KOMUNISTYCZNE K AMCZUCHY O ANTY POLSKIM ZABARWIENIU.. --
 • 5 star rating O kurwa, zobaczcie co za o y a Monika Olejnik :) --
 • 1 star rating Ty ydzie w TVN z Monik Olejnik po co wracasz do gówna wracaj z powrotem tam gdzie masz lepiej. WAL SIE!!! --
 • 3 star rating Monika Olejnik coraz cz ciej zaprasza do siebie Moniki Olejnik z polityki. --
 • 1 star rating Micha Wójcik: Mariusz Kami ski to cz owiek kryszta owy. Monika Olejnik: Marian Bana do niedawna te by kryszta owy. --
 • 5 star rating Monika Olejnik jest doskonale symetryczna ze wszystkimi Ziemcami, Rachoniami i Ogórkami. Nie wiem czemu s u y ma takie dziennikarstwo ... --
 • 3 star rating Monika Olejnik zupe nie nie panuje nad przebiegiem Kropki nad I. Mo e czas ju zej z wizji? --
 • 3 star rating Czy red Monika Olejnik nie potrafi czy nie chce utemperowa s owotoku bez sensu Kalety. --
 • 5 star rating Monika Olejnik og osi a ob w TVN --
 • 2 star rating Czy kto zatraci s uch, telewizyjn komercyjn czutk ? Kiedy ostatnio Monika Olejnik zrobi a dobra rozmow ? --
 • 4 star rating Rozmow Anity Werner z Monik Olejnik najbardziej bym chcia zobaczy . --
 • 3 star rating Monika Olejnik rozmawia z Rados awem Sikorskim. Nie musz prze cza na inny kana . --
 • 3 star rating Cos na dobry humor w niedziele: "Jestem dziennikarka niezalezna". / Monika Olejnik / --
 • 2 star rating Monika Olejnik mowi, e jest niezale n dziennikark . Ma racj , bo niezale nie od prawdy zawsze b dzie k ama . --

Throwback Thursday #TBT

Monika Olejnik sexy 0.jpg
Monika Olejnik new pic 1.jpg
Monika Olejnik dating 2.jpg
Monika Olejnik dating 3.jpg
Monika Olejnik where who 4.jpg
Monika Olejnik marriage 5.jpg
Monika Olejnik dating 6.jpg
Monika Olejnik sexy 7.jpg
Monika Olejnik sexy 8.jpg
Monika Olejnik new pic 9.jpg